روانشناسی اسم بَهادر ( نام بَهادر چه رنگیه؟ )

بهادر

روانشناسی اسم بَهادر ( نام بَهادر چه رنگیه؟ )

بهادر

معنی: (در قديم) دلير، شجاع، قهرمان؛ ۲-(اَعلام) نام چند تن از پادشاهان در روزگار گذشته

رنگ اسم: ابی

خصوصیات رنگ:

رنگ آبی نشانه آرامش کامل بوده و اندیشیدن درباره این رنگ و مشاهده آن باعث کاهش فشار خون و تعداد ضربان نبض و قلب می گردد. در هنگام بیماری و خستگی نیاز به مشاهده این رنگ افزایش می یابد. این رنگ افسردگی بیماران را کم میکند.

یک رنگ مقدس بخصوص در فرهنگ اسلامی چون گنبد آبی مساجد،آسمان آبی که جایگاه فر شتگان و خدا و موجودات پاک است دارای تقدس و احترامی خاص است.امام جعفر صادق(ع)خطاب به مفضل می فرمایند : تفکر شما در رنگ آسمان خداوند که موافق ترین رنگها است دیده و نور بصر را تقویت می کند. درروانشناسی افرادی که رنگ آبی را انتخاب میکنند به نظر میرسد که افرادی با نشاطی هستند.

روانشناسی اسم بَهادر ( نام بَهادر چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا