انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۱۰

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۱۰ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۱۰ را در زیر مشاهده کنید:

 • بروفه : بروفه: دستار 
 • برومند : برومند: بارور، میوه دار 
 • برهان : برهان: دلیل، حجت 
 • برهان الدین : برهان الدین: دلیل و حجت دین 
 • برهم : برهم: بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن»(نگارش کردی 
 • برهمن : برهمن: برهمن 
 • برهمند : برهمند: برهمن 
 • بریان : بریان: گذر آب یا باد(نگارش کردی 
 • بریز : بریز: محترم(نگارش کردی 
 • بریسکه : بریسکه: نگا «بروسکه»(نگارش کردی 
 • بریکار : بریکار: وکیل(نگارش کردی 
 • برین : برین: پیشین ، عریض، پهناور(نگارش کردی 
 • بریندار : بریندار: زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی»(نگارش کردی 
 • بزرجمهر : بزرجمهر: بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • بزرگ : بزرگ: والا، برجستة، نام شاعری کرد (نگارش کردی 
 • بزرگ امید : بزرگ امید: بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی 
 • بزرگمهر : بزرگمهر: بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی 
 • بزوتنوه : بزوتنوه: حرکت، جنبش ، کنایه ‏از پیروزی آرام آرام(نگارش کردی 
 • بزوین : بزوین: محرک(نگارش کردی 
 • بژار : بژار: وجین کردن ، شمارش(نگارش کردی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا