اسم دخترانه+اسمهای دخترانه از حرف ث

ننننننننننییییییییییییییییییم

معنی نام ثَمره

ثَمره :    (عربي) ۱- ميوه؛ ۲- (به مجاز) نتيجه و حاصل.

معنی نام ثَمین

ثَمين :    (عربي) گران‌بها، قيمتي، گران

معنی نام ثَمینه

ثَمينه :    (عربي) گران بها، قيمتي، گران.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا