معنی نام شرکت گیل نانو ژن زیست فناور ( بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت گیل نانو ژن زیست فناور ( بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت گیل نانو ژن زیست فناور ( بامسئولیت محدود) – معنی اسم گیل نانو ژن زیست فناور ( بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی گیل نانو ژن زیست فناور ( بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا