معنی نام شرکت پروتئین نو ترکیب سبحان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت پروتئین نو ترکیب سبحان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پروتئین نو ترکیب سبحان (سهامی خاص) – معنی اسم پروتئین نو ترکیب سبحان (سهامی خاص) – شرکت بورسی پروتئین نو ترکیب سبحان (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا