معنی نام شرکت پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود) – معنی اسم پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی پرتو گستران صنعت دماوند(بامسئولیت محدود) در استان مازندران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا