معنی نام شرکت نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود) – معنی اسم نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی نانو گستر کاوه(بامسئولیت محدود) در استان مركزئ قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا