معنی نام شرکت زیست فن آوری زیست درمان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت زیست فن آوری زیست درمان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فن آوری زیست درمان (سهامی خاص) – معنی اسم زیست فن آوری زیست درمان (سهامی خاص) – شرکت بورسی زیست فن آوری زیست درمان (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا