معنی نام شرکت دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی) : این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان علم و صنعت هامون چهارهزاروچهارصدو چهل و دو زاهدان (تعاونی) در استان سيستان وبلوچستان قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا