معنی نام شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج (سهامی خاص)

درباره نام شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج (سهامی خاص) – معنی اسم خدمات مهندسی داده نگار سنندج (سهامی خاص) – شرکت بورسی خدمات مهندسی داده نگار سنندج (سهامی خاص) در استان كردستان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا