معنی نام شرکت توسعه الکترونیک تکتا نور(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت توسعه الکترونیک تکتا نور(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه الکترونیک تکتا نور(بامسئولیت محدود) – معنی اسم توسعه الکترونیک تکتا نور(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی توسعه الکترونیک تکتا نور(بامسئولیت محدود) در استان البرز قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا