معنی نام شرکت ایمن زیست فن آوری ققنوس (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت ایمن زیست فن آوری ققنوس (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ایمن زیست فن آوری ققنوس (با مسئولیت محدود) – معنی اسم ایمن زیست فن آوری ققنوس (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی ایمن زیست فن آوری ققنوس (با مسئولیت محدود) در استان البرز قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا