جستجوی پیشرفته:


یارالله در معین

یارالله

یارالله :    (فارسي ـ عربي) دوست خدا.   اسم یارالله در لغت نامه دهخدایار. (اِ) اعانت کننده. (برهان ) (شرفنامه ). معین. (دهار). مدد. مددکار. (غیاث اللغات ). عون. معاون. ناصر. نصیر. عضد. معاضد. ظهیر. پشت. یاور. مدد. ساعد. دستگیر. طرفدار. دستیار. مساعد. ولی. رِدْء : خرد ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...