جستجوی پیشرفته:


اسم پسر خ

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)

نام های اصیل پسر ایرانی با ریشه فارسی(خ)خاسم تلفظ ریشه معنیخداداد khodadad فارسی عطا شده از سوی خداوندخسرو khosro فارسی پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانیخشایار khashayar فارسی تغییر یافته خشایارش – مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...