جستجوی پیشرفته:


اسم دختر عربی

فتنه

فتنه : شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده  

فتانه

فتانه : بسیار زیبا و دلفریب  

فارهه

فارهه : دختر زیبا و با نمک  

فاتیما

فاتیما : فاطیما،نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است  

فائزه

فائزه : فایزه ،  نایل، رستگار  

قمری

قمری : نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم  

قمرناز

قمرناز : قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست  

قمرالملوک

قمرالملوک : آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد  

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...