خطرات ناشی از اختلال خواب در وقت بارداری

یک تحقیق تازه که به وسیله محققان با بررسی میزان وضع حمل زودرس در بین مادرانی که

خطرات ناشی از اختلال خواب در وقت بارداری

یک تحقیق تازه که به وسیله محققان با بررسی میزان وضع حمل زودرس در بین مادرانی که دچار اختلال خواب در وقت بارداری بودند مشخص کرد که هرچه قدر اختلال خواب در وقت بارداری زیاد باشد ریسک وضع حمل سریع هنگام نیز زیاد کردن می باید..

طبق نتیجه های یک مطالعه، اختلالات خواب در طول بارداری ممکن است ریسک وضع حمل زودهنگام را زیاد کردن دهد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ۲۲۶۵ زن باردار مبتلا به اختلالات خواب نظیر کم خوابی یا بدخوابی را بررسی کردند. آن ها این زنان را با گروه کنترل زنان باردار فاقد هرگونه مبتلا شدن به اختلال خواب <sleep disorder>بررسی کردند. البته زنان گروه کنترل هم دارای فاکتورهای پرخطر وضع حمل پیش از موعد نظیر وضع حمل زودرس قبلی، سیگار کشیدن در طول بارداری یا فشارخون اوج بودند. محققان دریافتند قیمت وضع حمل زودهنگام در بین زنان مبتلا به اختلال خواب ۱۴.۶ درصد و در بین گروه کنترل ۱۰.۹ درصد بود. وضع حمل زودهنگام به معنای وضع حمل قبل از هفته ۳۷ بارداری هست. طبق نتیجه های این مطالعه، خطر وضع حمل قبل از هفته ۳۴ بارداری در بین زنان مبتلا به اختلال خواب بیش از دو برابر و در بین زنان مبتلا به بیخوابی حدود دو برابر بود. به گفته محققان، درمان اختلال خواب می تواند قیمت زایمان پیش از موعد را کم کردن دهد. اختلال خواب یک عامل پرخطر قابل اصلاح هست. واکنش‌ها درمانی شناختی با نشانه عوض کردن الگوهای فکری یا رفتاری که در بعد پرسشها فرد هستند، می تواند درمانی موثر جهت اختلال خواب باشد و نیازی به مصرف دارو به وسیله زنان باردار هم نباشد.

خطرات ناشی از اختلال خواب در وقت بارداری

منبع/شفا آن لاین

واژه های کلیدی: مبتلا شدن | بارداری | مطالعه | باردار | بدخوابی | کنترل | محققان | درمانی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا