روزه و باروری

کسانی که اسپرم ضعیفی دارند یا توانایی باروری را ندارند، فکر می کنند که روزه گرفتن این ناتوانی باروری را در آنها تشدیدتر

روزه و باروری

کسانی که اسپرم ضعیفی دارند یا توانایی باروری را ندارند، فکر می کنند که روزه گرفتن این ناتوانی باروری را در آنها تشدیدتر می کند و اسپرم آنها ضعیف تر می شود. آیا شما هم اینطور فکر می کنید؟ آیا روزه گرفتن باعث می شود که شانس باروری افراد کمتر شود؟

روزه و باروری

روزه و عقیمی:

درطی پژوهش های انجام گرفته مشخص شده است که روزه گرفتن ، قدرت خصوبت و باروری مردان و زنان را زیاد کردن می دهد. همچنین با توجه به آزمایشات انجام گرفته بر روی مردان ، به اثبات رسیده که، روزه مقدار تولید اسپرم در مردان را زیاد کردن داده است.

اگر چه رعایت برنامه ی غذایی مربوط به ماه رمضان نیز تاثیر مثبتی در این راستا داشته است خصوصا مصرف مستمر خرما. (البته این مطلب تضادی با این که روزه موجب کم کردن تمایلات جنسی می شود، ندارد).


روزه گرفتن بیماران تالاسمی

روزه گرفتن بیماران مبتلا به کولیک زخمی روده

کسانی که اسپرم ضعیفی دارند یا توانایی باروری را ندارند، فکر می کنند که روزه گرفتن این ناتوانی باروری را در آنها تشدیدتر


panabadi

واژه های کلیدی: روزه گرفتن | تالاسمی | مردان | آیا روزه اسپرم را ضعیف می کند | آیا روزه باعث ناباروری میشود | تاثیر روزه بر ناباروری | روزه گرفتن افراد عقیم | روزه و عقیمی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا