معنی اسم حافظ

حافظ : نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده است ، لقب شاعر بزرگ قرن هشتم، خواجه شمس الدین محمد شیرازی اطلاع

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا