معنی اسم AMADEO

Given Name AMADEO
GENDER: Masculine
USAGE: Italian
Meaning & History
Italian variant of AMADEUS. This was the name of a 19th-century king of Spain (born in Italy).Expand Name Links
VARIANT: Amedeo
OTHER LANGUAGES: Amédée (French), Amadeus (Late Roman), Amadej (Slovene

با توجه به نام آمادئو
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ایتالیایی
معنی و تاریخچه
نوع ایتالیایی آمادئوس. این نام یک پادشاه ۱۹ قرن اسپانیا (متولد در ایتالیا) .Expand نام ها بود
متغیر: آمادئو
به زبانهای دیگر: Amédée (فرانسوی)، آمادئوس (اواخر روم)، AMADEJ (اسلوونی)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده
[post-views]

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا