معنی اسم ALAATTİN

Given Name ALAATTİN
GENDER: Masculine
USAGE: Turkish
Meaning & History
Turkish form of ALA AL-DIN.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Ala al-Din (Arabic), Aldin (Bosnian), Aladdin (Literature

با توجه به نام ALAATTİN

جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: ترکیه
معنی و تاریخچه
فرم ترکیه نام ALA AL-DIN.Expand ها
به زبانهای دیگر: علا الدین (عربی)، علاءالدین (بوسنی)، علاءالدین (ادبیات)

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا