معنی اسم AGAPETOS

Given Name AGAPETOS
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Greek
OTHER SCRIPTS: Αγαπητος (Ancient Greek)
Meaning & History
Original Greek form of AGAPITO.Expand Name Links
VARIANT: Agapetus

با توجه به نام AGAPITOS
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: یونان باستان
اسکریپت های دیگر: Αγαπητος (یونان باستان)
معنی و تاریخچه
فرم اصیل یونانی نام AGAPITO.Expand ها
متغیر: Agapetus

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا