معنی اسم ADAH

Given Name ADAH
GENDER: Feminine
USAGE: Biblical
OTHER SCRIPTS: עָדָה (Ancient Hebrew)
PRONOUNCED: AY-də (English) [key]
Meaning & History
Means “adornment” in Hebrew. This was the name of the wives of both Lamech and Esau in the Old Testament

با توجه به نام ADAH
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: کتاب مقدس
دیگر اسکریپت: עָדָה (باستان عبری)
تلفظ شده: AY-də (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
به معنی “آرایش” در زبان عبری. این نام از همسران هر دو لمک و عیسو در عهد عتیق بود..

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا