معنی اسم کیان‌مهر

كيان‌مهر :    (كيان+ مهر = محبت، دوستي و خورشيد)، ۱- محبت و دوستي شاهانه و بزرگوارانه، خورشيد پادشاهان و بزرگان؛ ۲- (به مجاز) آن كه در ميان پادشاهان، بزرگان و سروران موقعيت ويژه دارد.

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا