معنی اسم امیرطاها

امیرطاها : مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که نام یکی از سوره های قرآن است ،برخی تفاسیر این سوره را منسوب به اهل بیت علیه السلام می دانند امیرعباس: مرکب از دو اسم امیربه معنای حاکم و سلطان و عباس به معنای شیر درنده 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا