معنی اسم فاطمه

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم فاطمه

فاطمه :    (عربي) (مؤنث فاطم)، ۱- زني كه بچه‌ي دوساله را از شير گرفته؛ ۲- (اَعلام) ۱) دختر پیامبر اسلام(ص) ملقب به زهرا(س). [پیامبر اسلام(ص) فرمود: فاطمه حوريه‌اي است آدمي زاد، حيض نبيند و چون ديگر زنان آلوده نگردد و اينكه خداوند او را فاطمه خوانده بدين جهت بُوَد كه او و دوستانش را از آتش دوزخ بازداشته است. (كنز حديث ۳۴۲۳۷)]؛ ۲) فاطمه‌ي کلابیه (= ام البنین) [قرن اول هجری] همسر حضرت علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع)؛ ۳) فاطمه‌ي برغانی : ملقب به قرةالعین [۱۲۳۳-۱۲۶۸ قمری] شاعره‌ي ایرانی.

 

%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87

 

اسم فاطمه در لغت نامه دهخدا

فاطمة. [ طِ م َ ] (ع ص ) مؤنث فاطم. شتربچه ٔ ماده ٔ از شیر بازشده. (منتهی الارب ). رجوع به فاطم شود. || زنی که بچه ٔ دوساله را از شیر گرفته باشد. (غیاث ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دهکده ای در کشور پرتقال است که در ۱۰۰ هزارگزی شهر لیسبن قرار دارد. (المنجد).
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) یکی از زنان ابومسلم خراسانی بوده است. (احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ ص ۲۸۷ از ابن اثیر).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) ابوالاسد. ابوالاسد از رجال بنی مخزوم بوده و دختر او فاطمه برادرزاده ٔ ابوسلمةبن عبدالاسد مخزومی از صحابیات به شمار می آید. با اینکه از اشراف قریش شمرده شده، ارتکاب سرقت نموده و به امر رسول خدا دست او بریده شده است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۷). و رجوع به الاصابة ج ۸ ص ۱۶۰ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) اندلسی. یکی از ادیبه های اندلس است که به حسن کتابت مشهور زمان و نادره ٔ دوران بوده است. (از خیرات حسان ص ۱۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر ابوحبیش بن عبدالمطلب قرشی تیمی صحابی است. (از الاصابه ج ۸).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن ابراهیم طبری. از زنان محدث که در سال ۷۷۰ هَ. ق. درگذشته است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن سلطان صلاح الدین ایوبی. به روایت فقه و حدیث در زمان خود مشهور بود. زندگانیش میان سالهای ۵۹۷ و ۶۷۸ هَ. ق. بوده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن علی ساعاتی که در فقه عالم بوده و کتاب مجمعالبحرین را به خط نستعلیق خوش نوشته است. (از خیرات حسان ص ۱۰).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر احمدبن محمد حلبی. سیده ای است محدثه که بین سالهای ۷۳۲ و ۸۱۳ هَ. ق. زندگی کرده است. این زن در شهر حلب تدریس می کرده است. (از خیرات حسان ص ۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر اسدبن هاشم بن عبدمناف هاشمی، مادر علی و برادرانش. گویندپیش از هجرت به مدینه آمد و در آنجا مرد. رجوع به الاصابه ج ۸ ص ۱۶۰ و خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۷ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر المثنی که بزرگان عرفا او را دارای مقام ولایت دانسته اند. و جامی بنابه کتاب نفحات الانس سالها خدمت او کرده درحالیکه سن اوبیش از نودوپنج سال بوده، و گوید هر کس او را میدیدچهارده ساله گمان میکرد (!). (از خیرات حسان ص ۱۵).
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) دختر جنیدبن عمروبن عبدشمس و همسر عباس بن عبدالمطلب، عموی پیغمبر. رجوع به الاصابه ج ۸ ص ۱۶۱ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسن، مادر امام محمدباقر است. رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج ۱ ص ۲۰۸ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسن بن علی اقرع، مکنی به ام فضل. در سال ۴۸۰ هَ. ق. در بغداددرگذشت. خطش نیکو بود. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر حسین بن علی بن ابی طالب که از ام اسحاق دختر طلحةبن عبداﷲ تمیمی زاده شد. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۵). رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج ۱ ص ۲۲۳ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ](اِخ ) دختر خرستانی. منسوب به خلیل بن علی خرستانی واز استادان امام سیوطی است. (از خیرات حسان ص ۱۰).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر خشاب. شاعره ای از مردم شام بوده و درقرن هشتم هجری میزیسته است. (از خیرات حسان ص ۱۱).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر خطاب و خواهر عمر خلیفه ٔ ثانی بوده و پیش ازعمر اسلام اختیار نموده است. (از خیرات حسان ص ۱۹).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر زعبل. راویه است. (از یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر سعدالخیربن محمدبن عبدالکریم. زنی فقیه بود. تولدش در اصفهان به سال ۵۵۲ هَ. ق. اتفاق افتاد و در سال ۶۰۰ درگذشت. از راویان حدیث بود. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر سلیمان بن عبدالکریم انصاری دمشقی. عالم حدیث بود و اجازت تدریس داشت و میان سالهای ۶۲۰ و ۷۰۸ هَ. ق. زندگی کرد. (از اعلام زرکلی ج ۲ صص ۷۶۳-۷۶۴). از بیشتر از یکصد تن محدث روایت حدیث کرده است، و در قرن ششم هجری در اصفهان ساکن بوده است. (از خیرات حسان اعتمادالسلطنه ص ۸).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر شیبةبن ربیعة، همسر عقیل بن ابی طالب. (از کتاب الاصابة ج ۸ ص ۱۶۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر ضحاک بن سفیان کلابی که محمدبن عبداﷲ (ص ) او را به زنی گرفت. (از کتاب الاصابة ج ۸ ص ۱۶۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر طلحة، زوجه ٔ منصور دوانقی و از اولاد طلحه بوده است. رجوع به حبیب السیر چ سنگی تهران ج ۱ ص ۲۷۵ شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عباس بن الفتح بغدادی. علم فقه را خوب میدانسته و به حلیه ٔ صلاح آراسته بوده. در رباط بغدادیه انزوا اختیار کرده و در تربیت و ارشاد نسوان جدی داشته و در مباحث علمی با ماهران علما مباحثه میکرده است. این زن بر منبرمیرفته و موعظه میکرده است. (از خیرات حسان ص ۱۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبدالقادربن محمدبن عثمان، مشهور به بنت قریمزان. میان سالهای ۸۷۸ و ۹۶۶ هَ. ق. زیسته است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). رجوع به بنت قریمزان شود.
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبداﷲ جوردانیه. عالم حدیث و در زمان خود در شهر اصفهان پایه ای بلند داشت. زندگانیش میان سالهای ۴۳۴ و ۵۲۴ هَ.ق. بود. (زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴). دختر عبیداﷲ جزدانیه، کنیه اش ام ابراهیم بوده و از مردم چزدان. ابوالفتح اسعدبن ابی الفضائل محمودبن خلف عجلی اصفهانی از او حدیث شنیده است و از وی روایت کند. (یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبداﷲ،مادر عثمان بن ابی العاص الثقفی. (الاصابه ج ۸ ص ۱۶۳).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عبدالملک بن مروان، از خلفای بنی امیه، و زوجه ٔ عمربن عبدالعزیز و عم زاده ٔ اوست. در ترک اسباب تجمل وحشمت پیروی از شوهر خود مینمود، و گویند در آغاز خلافت شوهرش به دستور او و رضای خود تمام زینت ها و جواهر خود را به بیت المال بخشید. (از خیرات حسان ص ۱۲).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر علاءالدین محمدبن احمد سمرقندی. مؤلف تحفة الفقهاست. این زن با پدر و شوهرش علاءالدین کاشانی در شهر کاشان منزل داشته است و مشکلات و مسائل شرعی را برای مردم حل میکردند. او را بسبب تسلطی که در علم فقه داشته فاطمه ٔ فقیهه نیز خوانده اند. (از خیرات حسان ص ۱۶ و ۱۷).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ )دختر عمربن خطاب از ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب. و بعضی نام او را رقیه گفته اند. (یادداشت بخط مؤلف ).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر عمرولیث و همسر محمدبن حسن درهمی، خلیفه ٔسیستان در زمان عمرولیث. (از تاریخ سیستان ص ۲۳۶).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر قاسم بن جعفربن ابی طالب، نواده ٔ جعفر برادر علی بن ابی طالب و زوجه ٔ حمزةبن عبداﷲبن زبیر است. (از خیرات حسان ص ۱۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر قیس بن خالد القرشی. از نخستین کسانی است که مهاجرت کرده، از زنان صحابی و صاحب جمال و کمال بود. مرگش در حدود ۵۰ هَ. ق. است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر محمدبن عبداﷲ، پیامبر گرامی اسلام. در بیستم جمادی الثانیه به سال پنجم بعثت در مکه به دنیا آمد. مادرش خدیجه بود. او را به القاب سیدة نساء العالمین، طاهرة، صدیقة، زاکیة، راضیة، مرضیة، بتول، زهرا و مادرش را به لقب بنت خویلا خوانده اند. او زوجه ٔ علی بن ابی طالب و مادر امامین حسنین است. (از یادداشتهایی بخط مؤلف ). شیخ طوسی و اکثر علما ذکر کرده اند که ولادت آن حضرت روز بیستم جمادی الاَّخر سال دوم بعثت و به روایتی سال پنجم بعثت اتفاق افتاده و مادرش خدیجه بوده است، و مطابق روایات و احادیث فاطمه در شکم مادرسخن میگفته است. فضایل و مناقب آن مخدره زیاده از آن است که در اینجا ذکر شود. وفات آن حضرت در سیُم جمادی الاَّخره واقع شده. (از منتهی الآمال حاج شیخ عباس قمی صص ۹۴-۱۰۲). وفاتش را به سال ۱۱ هجری نوشته اند و گویند شش ماه پس از مرگ پدرش از دنیا رفته. از او ۱۸حدیث صحیح نقل شده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۶۴).
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دختر محمد. رجوع به فاطمه ٔ تنوخیه شود.
فاطمة.[ طِ م َ ] (اِخ ) دختر موسی کاظم، که در عرف ما به حضرت معصومه معروف است. مجلسی مینویسد: هنگامی که مأموران عباسی حضرت علی بن موسی الرضا را برای تفویض ولایت عهد به خراسان طلبید، خواهرش فاطمه ٔ معصومه یک سال بعد به شوق دیدار برادر عازم آن دیار شد و در ساوه بیمار شد و شخصی بنام موسی بن خزرج از جانب سعد او را با احترام به قم وارد کرد و ۱۷ روز بعد حضرت معصومه در خانه ٔ این مرد جان سپرد، و او را در نقطه ای که بابلان خوانده میشد به خاک سپردند. آقا شیخ مهدی سلطان العلماء به نقل از کتاب لواقح الانوار فی طبقات الاخیار تاریخ زندگی آن عِلّیه را میان سالهای ۱۸۳ و ۲۰۱ هَ. ق. و بدین ترتیب مدت عمرش را هیجده سال نوشته است، که البته این درست به نظر نمیرسد چون سال وفات حضرت موسی کاظم یعنی پدر فاطمه ۱۸۳ است و چهار سال پیش از آن هم حضرت در زندان بوده و به این ترتیب تولد فاطمه ٔ معصومه نمیتواند در سال ۱۸۳ باشد و لااقل بایدچهار سال پیش از آن اتفاق افتاده باشد و به این ترتیب حداقل عمر فاطمه ٔ معصومه ۲۱ تا ۲۲ سال میشود. در شهر قم در محل بابلان قدیم امروز بقعه ٔ بزرگ و گنبد زرین آرامگاه معصومه از دور چشم ها را خیره میکند و زیارتگاه شیعیان است. (نقل به اختصار از کتاب انجم فروزان عباس فیض ص ۵۶ به بعد). و رجوع به معصومه شود.

اسم فاطمه در  فرهنگ فارسی

فاطمه
• دختر موسی کاظم ۴ ( قر.دوم ه. ) هنگامی که مامون عباسی حضرت علی بن موسی الرضا ۴ را برای تفویض ویت عهد به خراسان طلبید خواهرش فاطمه معصومه یک سال بعد بشوق دیدار برادر عازم آن دیار شد و در ساوه بیمار گردید و شخصی بنام موسی بن خزرج از جانب خاندان سعد او را با احترام بقم وارد کرد و ۱۷ روز بعد حضرت معصومه در خانه این مرد جان سپرد و او را در نقطه ای که بابن خوانده میشد بخاک سپردند . برخی تاریخ زندگی این بانو را میان سالهای یکصدوهشتاد وسه و دویست و یک هجری و بدین ترتیب مدت عمرش را هیجده سال نوشته اند که البته صحیح بنظر نمیرسد چون سال وفات حضرت موسی کاظم یعنی پدر فاطمه ۱۸۳ باشد و اقل باید چهار سال پیش از آن اتفاق افتاده باشد و باین ترتیب حداقل عمر فاطمه معصومه ۲۱ تا ۲۲ سال میشود .
• زنی که فرزندخودراازشیرگرفته باشدونام دخترحضرت رسول(ص)فاطمی:منسوب به فاطمه زهرائ، کسی که ازاولادحضرت فاطمه باشد
• ( اسم صفت ) مونث فاطم ۱ – شتر بچه ماده از شیر باز شده ۲ – زنی که بچه دو ساله را از شیر گرفته ۳ – از اعلام زنانست .
• دختر قیس بن خالد القرشی از نخستین کسانی است که مهاجرت کرده از زنان صحابی و صاحب جمال و کمال بود .
فاطمه بردعیه
• در اردبیل بوده و از عارفات متکلم به شطح به شمار می آمده است .
فاطمه خاتون
• از ارکان دولت توراکینا خاتون زوجه اوکتای قا آن .
فاطمه خضزویه
• دختر امیر بلخ و زن احمد بن خضزویه بلخی و یکی از زنان مشهور طریقت متصوفه است .
فاطمه سلطان
• فاطمه سلطان امامی دختر شکرالله میرزا دارا شاعره ای از مردم ابهر بوده که منظومه ای به نام هدیه فاطمه ساخته است .
فاطمه صغری
• دختر علی بن ابیطالب .
فاطمه نیشابوری
• از قدمائ نسائ خراسان بوده است و از کبار عارفات ابو یزید بسطامی قدس الله سره بر وی ثنائ گفته است .
آل فاطمه
• اولاد رسول از نسل علی و فاطمه زهرا
ابن ابی فاطمه
• وراق و کتابت مصحف نیز می کرده
ابو فاطمه
• او از علی و از او اعمش روایت کند
بنو فاطمه
• سادات علوی از نسل فاطمه علیها سلام
بنی فاطمه
• سادات و ذراری سرور کائنات صلوات الله علیه و آله ٠ چه اولاد آن سرور منحصر شد به اولاد فاطمه علیهما السلام و از سایر بنات آن حضرت اولادی نماند ٠
ستی فاطمه
• بنت امام موسی بن جعفر
قالیچه فاطمه
• کنایه از قوس و قزح

اسم فاطمه در  فرهنگ معین

فاطمه
(طِ مِ یا مَ) [ ع . فاطمة ] (اِفا. ص .) مؤنث فاطم . ۱ – زنی که بچة دوساله را از شیر گرفته . ۲ – از اعلام زنان است . ۳ – نام دختر پیغمبر (ص ) و همسر علی (ع ) ملقب به زهراء.

اسم فاطمه در  فرهنگ فارسی عمید

فاطمه اره
زن بسیاربی شرم. &delta، دراصل، از شخصیت های هزارویک شب و زن پینه دوز بغدادی در این کتاب بوده است.
بنی فاطمه
اولاد حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین و فرزندان آنان. ذراری حضرت رسول. &delta، زیرا که اولاد آن حضرت منحصر به اولاد فاطمۀ زهرا بوده اند.

اسم فاطمه در  اسامی پسرانه و دخترانه

فاطمه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • فاطمه به معنی بریده شده از بدی هاست باید به این نکته به طور کامل اشاره میکردین

 • فاطمه : بریده شده از آتش

 • فاطمه دیگه قدیمی شده باید به فکر اسم های ایرانی جدیدی باشیم

 • نه کی گفته اسم فاطمه اسمی است که هیچگاه قدیمی نمیشه وبه اون شخص زیبایی خاصی میده

 • خیلی بی ادبی شهرام مثلا اسم خودت خیلی قشنگه ینی چی شهرام تو به فکر اسم خودت باش به تو چه که قدیمیه

 • فاطمة. [ طِ م َ ] (ع ص ) مؤنث فاطم . شتربچه ٔ ماده ٔ از شیر بازشده

 • طبیعت هم خیلی قدیمی اما زیباست پدرومادربزرک هم قدیمه اما دوست داشتنی (قدیمی بودن به این معناست که قدیمی ها را هم خدا ازاین نعمات محروم نکرده باشه .!!!

 • بهترین و قشنگ ترین اسم فاطمه هست

 • کی گفته اسم فاطمه قدیمیه اون اسم شهرام ازسال۱۳۵۲قدیمی شده بود اقا شهرام دیگه نبینم اسم فاطمه رو مسخره کردی .

 • کی گفته اسم فاطمه قدیمیه اون اسم شهرام ازسال۱۳۵۲قدیمی شده بود اقا شهرام دیگه نبینم اسم فاطمه رو مسخره کردی .فهمیدی

 • فاطمه زیباترین اسمیه که سراغ
  دارم

 • ما هروقت یه بزن بهادر قلدر محل که مزاحم مردم میشه رو بخوایم مسخره کنیم میگیم شهرام داداش بهرام حالا این اقا شهرام ایجا هم ادم شده زبون دراورده برو اسم خودتو درس کن

 • فاطمه بهترین اسمه که تاحالا شنیدم.

 • کی میخواید به مقوله ی اسم و اسامی بدون تعصب نگاه کنید ؟
  الان اسم من محمد هست الان چی شد؟ پیامبر شدم ؟ یا چون اسم من اسم پیامبر هست خیلی اخلاقم شبیه ایشون هست ؟ نه میدونید که این چیزا نیست ، همهیشه هم در عذاب اشتباه گرفتن با بقیه هستم اینقدر که اطرافم این اسم تکرار شده
  ملاک اسم هایی که شخصیت های بزرگی پشتشون هست مثل فاطمه یا …. اصلا ملاک خوبی واسه اسم انتخاب کردن نیست فرقی هم نمی کنه حتی افلاطون هم باشه مذهبی یا غیر مذهبی
  ملاکهاتون رو روی چیز های دیگه بزارید خواهشا
  ایرانی بودن مهمه
  تکراری نبون مهمه
  معنی زیبا داشتن مهمه
  اسالت اسم مهمه
  سنگین بودنه اسم مهمه
  اسم حیوان و حشره نزارید هر چقدر هم زیبا باشه ( پروانه .غرال. آهو…..)

 • man kheyli az esmam razyam b nazaram esm jadido ghadim nadare az tohin b esmam ham aslan khosham nemiad

 • فاطمه اسمی که هیچ وقت ازمد نمی افته

 • سلام منم اسمم فاطمست ولی خب هم دوسش دارم هم نه
  دوسش دارم چون اسمیه که مامانم برام انتخاب کرده و اسم حضرت فاطمست
  دوسش ندارم چون دوست داشتم اسمم اصل ایرانی باشه نه عربی

 • آقا شهرام محمد اقا توروخدا نیاین با بررسی و کارشناسی روی اسمای بزرگامون شخصیتشون رو تو زندگیمون افکار بقیه تاریک کنیم اسم فاطمه زیباترینه چون مقام اولین صاحبش زیبا و بزرگه باید خوشحال باشی که اسمت محمده و همیشه با شنیدنش سعادت اینو داری که بتونی به ی شخصیت بزرگ فکر کنی تصورشو بکن اگه خدای نکرده اسمت شمر بود… فاطمه زیباست

 • سلام فاطمه, شاه اسم هاست… من اسم دخترمو فاطمه گذاشتم… شاه اسم ها…

 • به نظر من اسمم عالی ترین اسمه تاچشم آقا شهرام دراد.

 • اسم. فاطمه فوق العاده اس من عاشق اسم ام هستم هرکس یه نظری داره بانظر دیگران هم کاری ندارم

 • عاااااااشق اسم زیبای خودمم‌خیلی هم باهاش حال میکنم

 • عاااااشق اسم خودمم خیلی هم باهاش حال میکنم

 • فاططططمه عاشق اسمتم مرسی مامان این اسمو بهم دا ی

 • هر چیزی لیاقت میخواد کسایی که میگن فاطمه قدیمیه لیاقت این اسم رو وتوجه ایشون روندارن.یه کم ازلحاظ معنوی به خودتون برسین!!!

 • اسم فاطمه بهترين اسم دنياست،من ازاينکه اسمم فاطمه ست ي شخصيت واحترام خاصي براخودم واسمم قائلم

 • من می خوام اسمم رو عوض کنم بذارم فاطمه.مگه خدا،ائمه، دین و مذهب و قدیمی شده که اسم فاطمه قدیمی بشه؟این بستگی به طرز تفکر آدما داره. به نظر من من تفکر شما قدیمیه.

 • […] گزارش بی بی نیمز به نقل از ثبت احوال ؛ نام فاطمه با فراوانی ۴۷۱۴۰ نفر محبوب ترین نام انتخاب شده برای […]

 • اسم فاطمه قشنگترین اسم دنیاست

 • من خوشحالم که اسمم فاطمه است واز اینکه پدرم این اسمو برام گذاشت ازش ممنونم

 • فاطمه به عربی رو برید ببینید بعد بگید بریده شدن از اتش

 • اسمه فاطمه افتزاحه من فاطمه هایه زیادی رو. میشناسم که با این اسم دختره پیامبر نشدند

  پس بهتره از اسم هایه اصیله ایرانی استفاده کنیم نه اسم هایه عربی و از مد خارج امید وارم کسی ناراحت نشه

  • فرناز خانوم به اصطلاح رو مد … ما نگفتیم چون اسممون فاطمه حالا شدیم دختر پیامبر اما اسم فاطمه قدیی نیست که بخوای اسم اصیل ایرانی و روی مد انتخاب کنیم …هرکس یه اسمی داره بهتره نظراتتو واسه خودت نگه داری و به کسی به خاطر اسمش توهین نکنی

 • اخه اشما فاطمه ها به چتون میمنازید نه معنی اسمتون مثله اسمه من نیس اسمه من یعنی شکوهه ناز
  اسمه من تو شاهنامه اومده عربی هم نیس
  از مصطفی و محمد خو شم میاد

  • راستش من با اینکه اسمم ایرانی هستش و سابقه خوبی هم داره(اولین زن دریانورد ) ولی بازهم هیچ اسمی فاطمه (سرورزنان دوعالم)نمیشه!!!!
   خیلی هم رو مدم !اگه فکر میکنید به مذهبی بودن خودم یا خانوادم مربوطه کاملا در اشتباهید چون خانواده مذهبی ندارم ! تو خانوادمون همه از این اسم های مثلا باکلاس گذاشتن رو بچه هاشون ولی همه یکی یکی دارن اسماشونو عوض میکنن که منم دارم مامی و بابام رو راضی میکنم که اسممو عوض کنم!!!
   راستی اگه بخواهیم اسم فرناز رو با فاطمه مقایسه کنیم (اصلا قابل مقایسه نیستن”)فرناز اونقدر معنی و اصالت خاصی نسبت به فاطمه نداره!!
   ارتمیس شریفی ،۲۳ساله از هامبورگ

 • ــــــــــخخخخخخخخخخخخخــــــــــــــــــــــــــ
  مثلــن الــان ” شهــرامـ ” چیــه تـروخــدا ؟+!
  عــاغـا فاطمــه خوشــــــــــــــــــــــــــگل تریـن اسمـ دنیــاس .. ـآرـه اینجوریــاس (((:
  نبینمــ کســی توهیـــن کنــه هــا >:(
  فــاطمــه خانومــا بزنــن او لــایکـــو (((: [ لایکــش نامــرعیــه ]

  امضـــا
  ff315

 • عاقل ترین موجود بعد از خدا یعنی حضرت محمد (ص) اسم فاطمه رو برای دختر بهترین دیده…. کسی اگه فکر میکنه عاقل تر از ایشونه حتی اگه شاگرد اینشتنه میتونه تو توهماتش هر فکری می خواد بکنه… هر حرفی می خواد بزنه…. چون دیوانه ها رو باید به حال خودشون رها کرد… با گیمر جماعت در نیوفتین … از طرف مستر دوتا باز

 • من تعجب مي می کنم که اگر یک پاره سنگی ویا سفالی بالای ۱۰۰ سال از اثر کذاشتن دست بشر بگذرد چه قمتی پیدا می کنه اسم به این زیبایی وبا معنی را می گویند الآن قدیمی شده.

  • اصلا هم قدیمی نشده خیلی هم محبوبه بین ایرانی ها و از اسامی پربازدید سایتمون هست.
   هرکسی یه نظری داره… سایر نظرات سایت هم بخونید میبینید که اسم شما از محبوبترین اسامی هست

 • فاطمه به معنی جداشده از پلیدی ها و ناپاکی هست.
  اسم فاطمه برای من خیلی مقدس هست خیلی خوشحالم که اسم به این قشنگی دارم. ☺

 • چقد بد معنيش كردن اينجا:-(
  قابل توجه اونايي كه ميگن اسم إماما و پيامبرا قديمي و تكراريه يه سر به أحاديث بزنند مثلا امام باقر گفتن برترين اسمها اسم انبياست

 • مرسی دنیز پیام اقاشهرامو که دیدم خواستم نظر بدم به نظر من فاطمه اسمیه که هیچ وقت قدیمی نمیشه خوشحالم ازینکه اسم فاطمه ست

 • هر کسی نظری داره بهتره بحث نکنیم ولی بهتره اقا شهرام هم نظره محترم خودشونو برای خودشون نگه دارن
  اگه کسی دوست داشته باشه میزاره نداشته باشه هم نمیزاره
  بعدشم اسم فاطمه اسم یکی از بهترین زنان عالم هستش که پیامبر ما برای دخترشان انتخاب کردن
  به نظر من هیچ اسمی و هیچ وقت قدیمی نمیشه
  و اسم فاطمه واقعا زیباست

 • سلام باور کنید انقدر دور از انتظار نیست که دارن با اسم های مذهبی مبارزه میکنن اولین کسی که با اسم علی مبارزه کرد معاویه بود که دستور داده بود هرکی اسم بچه شو علی گذاشت میتونید خونه شو روسرش خراب کنید حالا الان نمیتونن این کارو کنن از یه طریق دیگه دارن با اسم ها ی امام وپیغمبر مبارزه میکنن میگن چیه اسم عربی ایرانی بذار باور کنید تو فامیل وآشناهای ما یه اسم هایی میذارن که وقتی معنی شو مپیپرسی نمیدونن فقط بخاطره این که خاص باشن هر اسمی که میتونن رو بچه هاشون میذارن اتفاقا به نظرمن اسم هایی مثل علی ومحمد وسجاد فاطمه و…. خیلی قشنگن تفاوت مسلمون ها با غیرمسلمون ها تو همه جای دنیا اول از طریق اسم ها مشخص میشه حالا من نمیگم حتما اسم امام وپیغمبر باشه ولی حداقل یه اسمی باشه که معنی زیبایی داشته باشه من خودم اسمم فاطمه اس ولی از اسم هایی مثل آوا ترنم مهنا آتنا خوشم میاد ولی اگه روزی قراره اسم دخترمو انتخاب کنم میذارم فاطمه نورا چون از نظر من فاطمه قشنگترین اسم دنیاس. اسم علی سانم خیلی دوست دارم علی واقعا اسم قشنگیه. درضمن دوستان به نظرات هم احترام بذارید آدمین جان ثبت کن لطفا سپاس

 • فاطمه خیلی زیباست

 • الان دیگه فاطمه از ند افتاده قدیمی شده