اسم پسر

اسم پسر دلبند خود را با آگاهی انتخاب کنید , اسم های پسر , نام پسر ایرانی , نام پسر کردی , نام پسر ترکی , نام پسر عربی , معنی اسامی پسر


اميرمحمّد

اميرمحمّد :  (عربي) امير بسيار تحسين شده وپادشاه ستايش شده.

اميرمحسن

اميرمحسن : (عربي) پادشاه و امير احسان كننده و امير نيكوكار و نيكو كردار.

اميرمجتبی

اميرمجتبی :(عربي) 1- از نام‌هاي مركب، ا امير و مجتبی؛ 2- امیر و پادشاه برگزیده و انتخاب شده.

اميرماهان

اميرماهان : (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ( امير و ماهان.

اميرمتين

اميرمتين : (عربي) امير و پادشاه محكم و استوار و با وقار.

اميركيان

اميركيان : (عربي ـ فارسي) امير پادشاهان، پادشاه پادشاهان، امير و پادشاه بزرگان و سروران.

اميركيا

اميركيا : (عربي ـ فارسي) امير و پادشاه بزرگ و سرور.

اميرکیوان

اميرکیوان : (عربي ـ فارسی) از نام‌هاي مركب، ) امير و کیوان.

اميرقاسم

اميرقاسم : (عربي) از نام‌هاي مركب، ، امير و قاسم.

اسم دختر


اسم پسر