جستجوی پیشرفته:


نام های سیستانی

فهرست نام های دختر سیستانی

فهرست نام های دختر سیستانی  آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در سیستان است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.اسم های دختران آآسوکه (:افسانه)ببسّی (:دختر بس) بی بی دوستججان بی بیخ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر




محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...



محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...