جستجوی پیشرفته:


نام باوان

باوان

باوان :    (كردي) 1- خانه‌ي پدري؛ 2- جگر گوشه و عزيز.اسم باوان در لغت نامه دهخداباوان. (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش صومای شهرستان ارومیه. در 6 هزارگزی جنوب خاوری هشتیان. سکنه 297 تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). باوان. (اِخ ) ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...