جستجوی پیشرفته:


فال اسم اَنوشا

روانشناسی اسم اَنوشا ( نام اَنوشا چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم اَنوشا ( نام اَنوشا چه رنگیه؟ )انوشامعنی: مذهب و كيشرنگ اسم: زردخصوصیات رنگ: رنگ زرد معنا را مشخصمی کند. رنگ زرد خورشید، آسانترین رنگ برای دیدن می باشد. اشخاصی که نسبت به رنگهای دیگر کوررنگی دارند، معمولا می توانند رنگ زرد را ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...