جستجوی پیشرفته:


فال اسم آتَرینا

روانشناسی اسم آتَرینا ( نام آتَرینا چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم آتَرینا ( نام آتَرینا چه رنگیه؟ )اترینامعنی :معنی روشنایی -درخشندگی- نام بانوی نامدار ازنسل کمبوجیه فرزند کورش کبیرریشه: ایرانیرنگ اسم: سفیدخصوصیات رنگ:رنگ سفید رنگی مثبت، نورانی و مهیج محسوب می شود. همچنین رنگ سفید به عنوان نماد جوانی، عفت، پاکی، ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...