جستجوی پیشرفته:


روانشناسی اسم

روانشناسی اسم شهرزاد +( رنگ نام شهرزاد)

روانشناسی اسم شهرزاد +( رنگ نام شهرزاد)شهرزادمعنی: زاده شهر. شاهزادهریشه : ایرانیرنگ اسم: سبز یشمیخصوصیات رنگ:گفته می‌شود که سبز یشمی، روح را آرامش می‌دهد، فراست را بالا می‌برد و به انسان کمک می‌کند تا اسرار نهان جهان هستی را درک کند. حتی اگر آرزوهای یک ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم نیما +( رنگ نام نیما)

روانشناسی اسم نیما +( رنگ نام نیما)نیمامعنی: نام اور و نامورریشه: ایرانیرنگ اسم: فیروزه ایخصوصیت رنگ:رنگ اسرارآمیزند و احساساتی و کارهای شخصی خود را به خوبی اداره می کنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد کارهای خود کمتر ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم سولماز +( رنگ نام سولماز)

روانشناسی اسم سولماز +( رنگ نام سولماز)سولمازمعنی:سولماز از دو بخش تشکیل شده بخش اول یعنی سول برگرفته از مصدر«سولمک» به معنای پژمردن و بخش دوم «ماز» به معنای نشدن. یعنی کسی که همیشه شاد وخندان است . رنگ اسم: مشکیخصوصیات رنگ:خوش ذوقی و ظرافت طبعمشکی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم مریم +( رنگ نام مریم)

روانشناسی اسم مریم +( رنگ نام مریم)مریممعنی : زن پارسا / محبوب / دریای غم / نام گلی سفیدرنگ اسم: نارنجیخصوصیات رنگ:صداقت آری، هوسبازی هرگز رنگی است ترکیبی و آنهایی که این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم لیلا +( رنگ نام لیلا)

روانشناسی اسم لیلا +( رنگ نام لیلا)معنی : لیلی / شب هنگام / شب بسیار بلند و تاریکرنگ اسم: قرمزخصوصیات رنگ: قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آن که در عشق کاملاً فداکارند اما ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم مهدی +( رنگ نام مهدی)

<img src="http://www.babynames.ir/wp-content/uploads/2016/05/مهدی-300x283.jpg" alt="مهدی" width="300" height="283" class="alignnone sizeمهدی روانشناسی اسم مهدی +( رنگ نام مهدی)معنی : هدایت شده / نام امام دوازدهم شیعیانرنگ اسم : قرمزخصوصیات رنگ :بسیار جاه طلب بوده و گاهی برای رسیدن به اهداف خود ممکن است از دیگران نیز ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم بهنام +( رنگ نام بهنام)

</aروانشناسی اسم بهنام +( رنگ نام بهنام)بهناممعنی : دارای نام نیک / خوشنام / شهرت خوبرنگ اسم : نارنجیخصوصیات رنگ :شوخ طبعی و بذله گویی بخصوصی را که به ارث برده اید،باعث شده محبوب دیگران باشید.دیگران از بودن با شما لذّت ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم پریسا + رنگ نام پریسا

روانشناسی اسم پریسا + رنگ نام پریساپریسامعنی : زیبا مانند پری / مخفف پریسای که آن نیز مخفف پری افسای میباشد، به معنی تسخیر کننده جن ، افسونگر ، کسی که افسون پری خواندرنگ اسم : زردخصوصیات رنگ :بسیار تیز هوش هستید.شخصیتی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم بابک + (رنگ نام بابک)

بابکمعنی : (معرب نام پاپک) / پرورنده و پدر / در گذشته خطاب فرزند به پدر از روی مهربانی (پدرجان) / شخصیت های تاریخی که نام بابک داشتند : پدر اردشیر بابکان / وزیر خسرو انوشیروان / بابک خرمدین رهبر مبارزان ایرانی خرمدینرنگ اسم ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

روانشناسی اسم رویا + (رنگ نام رویا)

روانشناسی اسم رویا + رنگ نام رویارویامعنی : خیال / وهم / مجموعه ای از تصاویر / افکار و احساساتی که در خواب به طور غیر ارادی از ذهن می گذردرنگ اسم : صورتیخصوصیات رنگ :دارای قدرت جسمی بالایی هستید.به خاطر اراده ی بالایی که ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...