جستجوی پیشرفته:


رنگ اسم اميرهمايون

روانشناسی اسم اميرهمايون ( نام اميرهمايون چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم اميرهمايون ( نام اميرهمايون چه رنگیه؟ )امیر همایونمعنی: امير فرخنده و خجسته، پادشاه و حاکمی که دارای تاثير خوب و نيکوست.ریشه: عربی و ایرانیرنگ اسم : قرمزخصوصیات رنگ:قانون زندگی قرمزها می‌‌گوید: انسان می‌تواند هر آنچه را می‌‌خواهد بدست آورد. و خواستن ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...