جستجوی پیشرفته:


رادمهر در معین

رادمهر

رادمهر :    خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.اسم رادمهر در  اسامی پسرانه و دخترانه رادمهر نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی معنی: مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشیاسم رادمهر در لغت نامه دهخدا راد. (ص ) صاحب همت و سخاوت . (برهان ). سخی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...