جستجوی پیشرفته:


ترجمه کامیاب

کامیاب

کامیاب :    (به مجاز) آن كه به خواست و آرزويش رسيده است، پيروز.اسم کامیاب در لغت نامه دهخداکامیاب . [ کام ْ ] (نف مرکب ) کامروا. (آنندراج ). موفق . نایل بمراد. کام کش : چنانم نماید دل کامیاب که می بینم این کام دل را بخواب . نظامی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...