جستجوی پیشرفته:


ترجمه رادوین

رادوین

رادوین :    (راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به مجاز) راد و جوانمرد.اسم رادوین در اسامی پسرانه و دخترانه  رادوین نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی معنی: جوانمرداسم رادوین در  لغت نامه دهخداراد. (ص ) صاحب همت و سخاوت . (برهان ). سخی و جوانمرد. (آنندراج ). کریم و ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...