جستجوی پیشرفته:


باقیه در فارسی

باقیه

باقیه :    (عربي) (مؤنث باقي)، 1- عمل صالح؛ 2- آن كه يا آنچه وجود دارد، موجود؛ 3- پاينده، پايدار  اسم باقیه در فرهنگ فارسیباقیه مونث باقی , باقیات و صالحات , عمل های نیک , کارهای خوب و آثار خوب که از انسان است ( اسم ) ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...