جستجوی پیشرفته:


اسم راستین

راستین

راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.اسم راستین در لغت نامه دهخداراستین . (ص نسبی ) مقابل کج . مقابل خم . (آنندراج ). مستقیم . راست : ز فرزند زهرا و حیدر گرفتم من این سیرت راستین محمد. ناصرخسرو. در هر قدم که می نهد آن سرو ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...