جستجوی پیشرفته:


اسم ذِکری

ذِکری

ذِكری :    (عربي) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره.اسم ذکری در لغت نامه دهخداذکری . [ ذِ را ] (ع اِمص ) اسم مصدر از ذکر. تذکیر. یاد. یادآوردن . یادآوری . یادکرد. (دهار). یاد کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). تذکار. تذکیر. ذکر. تذکر. || بیان کردن . خلاف نسیان . || قیامت . ساعت . رستخیز. رستاخیز. || توبة. انابة. بازگشت از گناه ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...