انتخاب اسم دختر از حرف ه نام دخترانه با ه اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ه-۲

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ه ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ه  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ه ، نام دخترانه کردی ه ، اسامی دخترانه عربی ه اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ه سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ه سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

  • هلیا : هلیا: خورشید 
  • هلینا : هلینا: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد اط
  • هما : هما: پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی، و همچنین نام دختر ب
  • همایون بخت : همایون بخت: خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب 
  • همایون چهر : همایون چهر: خوشروی، خوش سیما و زیبا 
  • همتا : همتا: نظیر، مانند 
  • هموند : هموند: اعضاء (نگارش کردی 
  • همیشه بهار : همیشه بهار: گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود
  • همیلا : همیلا: نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی 
  • هنار : هنار: انار(نگارش کردی 
  • هناو : هناو: زهره، شجاعت(نگارش کردی 
  • هنگامه : هنگامه: شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب 
  • هوبخت : هوبخت: خوشبخت 
  • هوده : هوده: راست، درست 
  • هور : هور: خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
  • هورآفرین : هورآفرین: آفریننده خورشید 
  • هوران : هوران: آفتاب(نگارش کردی 
  • هورتاش : هورتاش: هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است 
  • هورتن : هورتن: آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد 
  • هورچهر : هورچهر: آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا