روانشناسی اسم کاترین ( نام کاترین چه رنگیه؟ )

کاترین

روانشناسی اسم کاترین ( نام کاترین چه رنگیه؟ )

کاترین

معنی : پاک .بی الایش .

رنگ اسم: سبز

خصوصیات رنگ:

خصومت، احساس‌های ناکامی و آسیبی که از آن‌ها به شخصیت وارد شده است را می‌رساند. با این حال، این رنگ تنها جنبه‌ی منفی ندارد. با این‌که این رنگ نشان‌دهنده‌ی درد عاطفی ناشی از خودفریبی‌ست، قدرت شخصیت در تحمل مشکلات، درس‌گرفتن از آن‌ها و انسانی بهترشدن را نیز نشان‌می‌دهد.

روانشناسی اسم کاترین ( نام کاترین چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا