روانشناسی اسم پَرنیا ( نام پَرنیا چه رنگیه؟ )

پرنیا

روانشناسی اسم پَرنیا ( نام پَرنیا چه رنگیه؟ )

پرنیا

معنی: پارچه ابریشمی دلرای نقش ونگار

رنگ اسم: بنفش

خصوصیات رنگ:

پویا، فرمند، اهل بصیرت و قدرتمند هستند. مأموریت آنها در زندگی الهام بخشی و هدایت گری بشریت است، تا او را به سوی عصر جدید اتحاد، فراوانی نعمت و کل نگری، هدایت نماید. بیشتر بنفش ها نیرویی درونی دارند که آنان را به سوی اهم مسایل در زندگی می راند.

بنفش ها دارای خرد و شهودی قدرتمند هستند. آنان همچنین قدرت جسمانی و منابع لازم را برای اعمال تغییرات در زندگی خود و دیگران دارند. بنفش ترکیب ویژگیهای آبی و قرمز است و سطح جدیدی از وجود و ارتعاش را به وجود می آورد.

روانشناسی اسم پَرنیا ( نام پَرنیا چه رنگیه؟ )

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا