روانشناسی اسم پروانه ( نام پروانه چه رنگیه؟ )

پروانه

روانشناسی اسم پروانه ( نام پروانه چه رنگیه؟ )

پروانه

معنی: ۱- حشره‌اي با بدن كشيده و باريك و بال‌هاي پهن پوشيده از پولك‌هاي رنگارنگ؛ ۲- حکم، فرمان، جواز و نشان؛ ۳- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه راست پنجگاه و نوعي تحرير

رنگ اسم: زر

خصوصیلت رنگ: هیچ رنگی مثل زردتزئین یا دکوراسیون را روشن نمی کند. زرد قویترین گزینه برای روشنتر کردن اتاق یااتاقهایی که رو به شمال قرار دارند می باشد. این رنگ برا ی آشپزخانه ، اتاق ناهارخوری و اتاقهای روبه شمال مناسب می باشد. ولی برای اتاق خواب مناسب نمی باشد.

رنگ زرد اغلب برایعلامتهای هشداردهنده و وسایل نقلیه اورژانسی به کار برده می شود. در آگهی ها رنگزرد برای مجذوب ساختن چشم به کار می رود، ناشران دفتر راهنمای تلفن مدتها پیش اینپدیده را فهمیده بودند. تاکسی های نیویورک زرد رنگ می باشد.

روانشناسی اسم پروانه ( نام پروانه چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا