روانشناسی اسم میثم +( رنگ نام میثم)

میثم

روانشناسی اسم میثم+( رنگ نام میثم)

میثم
.
میثم یعنی دونده‌ای که ردّ پایش به روشنی بر زمین بماند.
کسی که پاهای استوار دارد و جای پایش بر زمین به نیکی آشکار باشد. کسی که با استواری گام بر می دارد.
.
رنگ اسم : سبز
.
خصوصیات رنگ :
نشان‌گر شخصیت خودخواه و سلطه‌طلب است و افرادی که به‌طور مداوم سبز تیره می‌پوشند، اغلب عاشق خود هستند و به نیازها و خواسته‌های دیگران اعتنایی نمی‌کنند. توجه بیش از حد به جنبه‌ی تیره‌تر سبز می‌تواند نشان‌گر زندگی مملو از پشیمانی و ندامت باشد. چنین شخصی، به احتمال زیاد به‌علت نوعی مشکل در اوایل زندگی، همواره احساس نوعی خشم می‌کند

روانشناسی اسم مرضیه +( رنگ نام مرضیه)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا