روانشناسی اسم مهدی +( رنگ نام مهدی)

<img src="http://www.babynames.ir/wp-content/uploads/2016/05/مهدی-۳۰۰×۲۸۳٫jpg" alt="مهدی" width="300" height="283" class="alignnone sizeمهدی
روانشناسی اسم مهدی +( رنگ نام مهدی)

معنی : هدایت شده / نام امام دوازدهم شیعیان

رنگ اسم : قرمز

خصوصیات رنگ :

بسیار جاه طلب بوده و گاهی برای رسیدن به اهداف خود ممکن است از دیگران نیز مایه بگذارید. قرمز رنگ حیات و جسارت است.همیشه تلاش دارید که آشکارا به فعّالیت بپردازید و مورد توجّه قرار بگیرید.بسیار خونگرم هستید و به سادگی تحریک می شوید.ممکن است در اوج شادی نیز ناگهان و با کوچکترین بهانه ای اخمهایتان در هم رفته و به لاک خود فرو بروید.باید سعی کنید که از انرژی فوق العادّه تان در جهت مثبت استفاده کنید.-

روانشناسی اسم مهدی +( رنگ نام مهدی)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا