روانشناسی اسم مرضیه +( رنگ نام مرضیه)

مرضیه
روانشناسی اسم مرضیه +( رنگ نام مرضیه)

مرضیه
.
معنی : پسندیده / مطبوع / خشنود
.
رنگ اسم : طلایی
.
خصوصیات رنگ :
در هر چیزی،فقط حدّ بالای آن می تواند رضایت خاطر شما را برآورده کند.از طرف دیگر،رفتار و کلامتان چنان جذّابیتی دارد که به ندرت ممکن است کسی با شما آشنا شود ولی شیفته تان نشود!دانش و آگاهی شما نسبت به زندگی غیر قابل توصیف است.به هر چیزی با خوش بینی زیاد نگاه می کنید.می توانید معلّم خوبی باشید و تمام تجربیاتتان را به دیگران نیز انتقال دهید. شرایط منفی را می توانید به بهترین موفّقیّت ها تبدیل کنید.

روانشناسی اسم مرضیه +( رنگ نام مرضیه)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا