روانشناسی اسم فایزه، فائزه ( نام فایزه، فائزه چه رنگیه؟ )

فایزه

روانشناسی اسم فایزه، فائزه ( نام فایزه، فائزه چه رنگیه؟ )

فائزه

معنی: رستگار شده

ریشه : عربی

رنگ اسم: نارنجی

خصوصیات رنگ:

معمولا متفکر و صمیمی هستند؛ این افراد اغلب فعال و لایق هستند. آنها مستقل و انگیزه دهنده ، رقابت جو و با قدرت سازماندهی خوب می باشند. این افراد همچنین اشخاصی خلاق ، عمل گرا ، مملو از انرژی و عدم سکون و ثابت ماندن در جایی می باشند

روانشناسی اسم فایزه، فائزه ( نام فایزه، فائزه چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا