روانشناسی اسم فاطمه‌معصومه ( نام فاطمه‌معصومه چه رنگیه؟ )

فاطمه معصومه

روانشناسی اسم فاطمه‌معصومه ( نام فاطمه‌معصومه چه رنگیه؟ )

فاطمه معصومه

معنی : بی گناه و پاک

ریشه: عربی

رنگ اسم: صورتی

خصوصیات رنگ:

نماد وفاداری و ثروت است.
نشانگر عقل و معنویت است.
نشانه مصنوعی یا غیر عادی بودن در نظر گرفته شود.
اثر آرام‌بخشی دارد. در ورزشگاه‌ها معمولاً رختکن تیم حریف را به رنگ صورتی نقاشی می‌کنند تا بازیکنان آن‌ها کم انرژی و منفعل شوند

روانشناسی اسم فاطمه‌معصومه ( نام فاطمه‌معصومه چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا