روانشناسی اسم شاهرخ +( رنگ نام شاهرخ)

شاهرخ

روانشناسی اسم شاهرخ +( رنگ نام شاهرخ)

شاهرخ

معنی: دارای رخساری چون شاه / شاه منظر / شاه سیما / نام دو تن از شاهان ایرانی ( شاهرخ افشار – شاهرخ تیموری

ریشه: ایرانی

رنگ اسم :بنفش

خصوصیات رنگ:

آرمان گرا و رویا پرداز مهربانی در ذرات بنفش پوشان صلح جو و درون گرا سرشار از آرامش خلق و خوی متغیر خلاق و کوشا اهل سیر و سفر خواهان بهترین ها
شاید رگه هایی از هنری بودن هم در این افراد دیده شود اما بیشتر تمایل دارند در نقش یک منتقد ظاهر شوند و آثار هنری را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

بیشتر از این که به فکر منافع شخصی خودشان باشند ، به جامعه و اهداف دیگران فکر می کنند و ترجیح می دهند منافع عمومی را مد نظر قرار دهند.

چندان خلاق نیستند و کار هایی را انتخاب می کنند که نیازی به خلاقیت و نوآوری نداشته باشند. مشاغل مورد علاقه این افراد بیشتر حرفه هایی است که ثبات کاری دارد و هر روز کار های یکنواخت و مشخصی در برنامه کاری شان دیده می شود. در واقع تغییر در زندگی برایشان دشوار است

روانشناسی اسم شاهرخ +( رنگ نام شاهرخ)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا