روانشناسی اسم سارا +( رنگ نام سارا)

سارا

روانشناسی اسم سارا +( رنگ نام سارا)

سارا
.
معنی : شاهزاده خانم / زن بلند مرتبه / خالص و صاف / جاری و روان / پاک / عالی / راستگو / گوهر / هستی / وجود / منسوب به ساحل / همسر حضرت ابراهیم (ع) ( به صورت معرب : ساره)
.
رنگ اسم : زرد
.
خصوصیات رنگ :
بسیار تیز هوش هستید . شخصیتی بسیار خوش بین و فعّال دارید . هرگز در ابراز آنچه می خواهید بر زبان بیاورید،کم نمی آورید.به خاطر زنده دلی،ابتکار و مستعد بودنتان،در برقراری ارتباطی خوب با دیگران،همیشه دور و برتان پر از دوستان مختلف خواهد بود.با وجودی که روحیه ی بسیار شادی دارید،هرگز احساس رضایت نخواهید کرد؛مگر اینکه شادی هایتان را با دیگران تقسیم کنید.

روانشناسی اسم سارا +( رنگ نام سارا)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا