روانشناسی اسم زهرا +( رنگ نام زهرا)

زهرا

روانشناسی اسم زهرا +( رنگ نام زهرا)

زهرا

معنی : درخشنده / درخشان / درخشان روی / روشن / لقب حضرت فاطمه (س) همسر امام علی (ع)

رنگ اسم : صورتی

خصوصیات رنگ :

دارای قدرت جسمی بالایی هستید.به خاطر اراده ی بالایی که دارید می توانید رؤیاهایتان را به راحتی به واقعیّت تبدیل کنید.با مسؤلیتها به راحتی کنار می آیید و می توانید دیگران را در حلّ مشکلاتشان راهنمایی کنید.از نظر عاطفی فردی قوی و عمیق هستید.صمیمیت بیش از اندازه با دیگران برایتان سخت است.

روانشناسی اسم زهرا +( رنگ نام زهرا)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا